Witamy !

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego wydziału.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym kampusie.

Misją Uniwersytetu Otwartego jest:
  • zapewnienie różnorodnej oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego regionu,
  • stworzenie oferty edukacji pozaformalnej odpowiadającej zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom ludzi bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie i poglądy,
  • usunięcie barier dostępu do edukacji oraz udostępnienie możliwości zdobywania wiedzy wszystkim zainteresowanym poprzez elastyczne formy kształcenia.

Strona główna Uniwersytetu Otwartego

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Studenckie Pogotowie Lekcyjne

Pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych.

Więcej...

Wyjazd na studia

Prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+.

Więcej...Więcej ogłoszeń...

2016-10-05: Inauguracja Wydziałowa

Dnia 5 października (środa) o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Więcej...

2016-05-24: Wybór Dziekana i Prodziekanów

Kolegium Elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki wybrało Dziekana i Prodziekanów.

Więcej...

2015-11-18: Otrzęsiny 2015

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki przygotowała imprezę Otrzęsinową.

Więcej...Więcej wydarzeń...