Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Olimpiada

W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy Międzynarodową Białorusko-Litewsko-Polską Olimpiadę Matematyczną i Międzynarodowy Białorusko-Litewsko-Polski Konkurs Matematyczny. W bieżącym roku szkolnym 2016/17 prowadzimy następną edycję obu rodzajów zawodów. Miło jest nam poinformować, że dołączyła do nas Ukraina - okręg odesski, więc nasze zawody mają obecnie nazwy: Międzynarodowa Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polska Olimpiada Matematyczna i Międzynarodowy Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polski Konkurs Matematyczny.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym:

  1. Zawody prowadzimy na dwóch poziomach: olimpijskim i konkursowym. Różnicujemy poziom, aby każdy chętny uczestnik mógł czuć się komfortowo w wybranej przez siebie kategorii. Tak więc miejsce w zawodach znajdzie dla siebie każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który jest zainteresowany matematyką. Pamiętajmy jednak, że można startować tylko na jednym poziomie zawodów: w konkursie lub olimpiadzie.
  2. Zawody odbędą się w trzech etapach:
    • pierwszy etap - internetowy - właśnie zaczynamy. Polega on na rozwiązaniu zadań umieszczonych poniżej i przysłaniu rozwiązań (mogą to być skany lub zdjęcia rozwiązań napisanych na kartkach - czytelne!) na adres: olimpiada2017@ii.uwb.edu.pl. Rozwiązania powinny być opatrzone informacją o poziomie (konkurs czy olimpiada) oraz nazwiskiem i imieniem autora/autorki ze wskazaniem szkoły, w której autor/autorka uczy się oraz nazwiskiem i imieniem nauczyciela, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z zawodami.
    • drugi etap - rozwiązywanie zadań w trybie stacjonarnym w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1M,
    • trzeci etap - finałowy - laureaci etapu drugiego z czterech państw: Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski spotkają się w Brześciu na Białorusi. Odbędzie się finał konkursu oraz imprezy towarzyszące.

Harmonogram zawodów

Do pobrania