Kandydaci : Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Adres Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok
Pokój 3001 (piętro II)
Telefon 85 738 8302
Adres e-mail rekrut@math.uwb.edu.pl

Kierunki studiów (studia stacjonarne I i II stopnia)

Przyjmowanie dokumentów

Według harmonogramu rekrutacji.

Dyżury komisji

• 16.05 - 23.06.2017 w godz. 10:00 - 12:00
• 26.06 - 30.06.2017 w godz. 9:00 - 13:00
• 3.07 - 31.07.2017 w godz. 9:00 - 15:00
• 1.08 - 2.08.2017 w godz. 9:00 - 13:00

Harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia

16.05 - 10.07.2017 Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
13.07.2017 Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).
17.07.2017
do godz. 10:00
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
18-20.07.2017
do godz. 14:30
Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.
24.07.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
25-26.07.2017
do godz. 14:30
Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.
31.07.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

Studia stacjonarne II stopnia

16.05.-19.07.2017 Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
25.07.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
26-27.07.2017
do godz. 14:30
Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.
28.07.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
31.07.2017
do godz. 14:30
Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).
02.08.2017
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.

Studia I stopnia w języku angielskim

16.05 - 14.07.2017 Rejestracja kandydatów w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
17.07.2017 Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego na indywidualnych kontach internetowych w systemie IRK.
17 - 21.07.2017 Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.
24.07.2017 Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego.