Kontakt

Dane adresowe

Adres do korespondencji Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok
Telefon 85 738 8284
Adres e-mail mat-inf@uwb.edu.pl
NIP 542-23-83-747
Regon 050562207

Telefony i adresy e-mail

Telefon Adres e-mail
1. Dziekanat - Kierownik
85 738 8284 mat-inf@uwb.edu.pl
2. Dziekanat - Sekcja Spraw Studenckich
dzmatinf@uwb.edu.pl
3. Dziekanat - Stypendia
85 738 8282
4. Dziekanat - Informatyka i Ekonometria, Matematyka I st.
85 738 8280
5. Dziekanat - Informatyka, Matematyka II st.
85 738 8280
6. Instytut Informatyki - sekretariat
85 738 8333 sekretariat.ii@uwb.edu.pl
7. Instytut Matematyki - sekretariat
85 738 8279 office@math.uwb.edu.pl
8. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
85 738 8339 samorzad.matinf.uwb@gmail.com

Napisz do nas
Pytanie