Nauka

Ogłoszenia

Brak aktualnych ogłoszeń.Wygasłe ogłoszenia...

Wydarzenia

Brak aktualnych wydarzeń.Minione wydarzenia...

Seminarium IM

Więcej...

Seminaria zakładowe

Ostatnio wydane publikacje

 1. K. Pąk, D. Tomaszuk
  Reducing Vertices in Property Graphs
  PLoS ONE 13 (2018), no. (2), 1-25, (e0191917).
  DOI10.1371/journal.pone.0191917
 2. M. L. Chodkiewicz, Sz. Migacz, W. Rudnicki, A. Makal, J. A. Kalinowski, N. W. Moriarty, R. W. Grosse-Kunstleved, P. Anfonine, P. D. Adams, P. M. Dominiak
  DiSCaMB: a software library for aspherical atom model X-ray scattering factors calculations with CPU and GPU
  J. Appl. Cryst. 51 (2018), part 1, 193-199.
  DOI10.1107/S1600576717015825
 3. B. Kwaśniewski, R. Meyer
  Aperiodicity, topological freeness and pure outerness: from group actions to Fell bundles
  Studia Math. 241 (2018), 257-302.
  DOI10.4064/sm8762-5-2017
 4. J. Diblik, M. Galewski, M. Koniorczyk, E. Schmeidel
  An application of diffeomorphism theorem to Volterra integral operator
  Differential and Integral Equations 31 (2018), no. 7-8, 621-642.
 5. T. Odzijewicz, B. Łupińska
  A Lyapunov-type inequality with the Katugampola fractional derivative
  Math. Methods Appl. Sci. (2018), (on-line first).
  DOI10.1002/mma.4782
 6. K. Mackenzie, A. Odzijewicz, A. Sliżewska
  Poisson geometry related to Atiyah sequences
  SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 14 (2018), 1-29, (article identifier 005).
  DOI10.3842/SIGMA.2018.005
 7. E. Zieniuk, K. Szerszeń
  Nonelement boundary representation with Bézier surface patches for 3D linear elasticity problems in parametric integral equation system (PIES) and its solving using Lagrange polynomials
  Numer. Methods Partial Differential Equations 34 (2018), no. 1, 51-79.
  DOI10.1002/num.22175
 8. P. Drabek, A. Friedman, M. Galewski, U. Ledzewicz, B. Przeradzki, M. Rosario de Pinho, E. Schmeidel
  Preface
  Discrete Contin. Dyn. Syst. (B) 23 (2018), no. 1, i-ii.
  DOI10.3934/dcdsb.201801i
 9. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski, M. Żynel
  Hyperplanes, parallelism and related problems in Veronese spaces
  Turk. J. Math. (2018), (on-line first).
  DOI10.3906/mat-1703-55
 10. A. Odzijewicz, G. Jakimowicz, A. Sliżewska
  Fibre-wise linear Poisson structures related to W*-algebras
  J. Geom. Phys. 123 (2018), 385-423.
  DOI10.1016/j.geomphys.2017.09.012
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .