Oferta dla szkół

Seminarium dla nauczycieli

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza
NAUCZYCIELI MATEMATYKI,
którzy są zainteresowani wykorzystaniem w swojej pracy dydaktycznej
technologii informacyjno-komunikacyjnych
na kolejne seminarium

Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu matematycznym

Seminarium będzie trochę nietypowe, ponieważ będzie połączone z sesją dydaktyczną 7. Podlaskiej Konferencji Matematyki. O godzinie 14:00 odbędzie się lekcja otwarta na temat Funkcja homograficzna z wykorzystaniem różnych funkcjonalności tablicy multimedialnej. Około godz. 15.00 planowane jest wystąpienie dra Edwarda Zycha na temat wizualizacji w kształceniu geometrycznym, natomiast o godzinie 16:00 rozpoczniemy podsumowanie naszej rocznej pracy seminaryjnej, dyskusję o potrzebach i wstępne planowanie pracy w przyszłym roku szkolnym/akademickim.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę Konferencji http://7pcm.uwb.edu.pl/, gdzie umieszczone są informacje o niej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki ze wszystkich typów szkół dnia 9 czerwca 2016 roku na godzinę 14:00 (lub 16:00 jeśli godzina rozpoczęcia lekcji otwartej jest zbyt wczesna) do sali 3011 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego 1M.