Oferta dla szkół

Międzynarodowy konkurs matematyczny

Matematyka bez granic

region podlaski

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Matematyka bez granic (fr. Mathématiques sans frontières - czytaj: matema'tik są frą'tie) organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie intelektualnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.

Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogół nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

Wersja Senior (organizowana w naszym regionie) obejmuje klasy III gimnazjów i klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji: http://www.mbg.uz.zgora.pl/

Terminarz edycji 2016/2017 (wersja Senior)

  1. zgłoszenie uczestnictwa: październik - 20 grudnia 2016 roku
  2. etap wstępny (wewnątrzszkolny): styczeń - 1 marca 2017 roku
  3. etap finałowy: 7 marca 2017 roku
maj - czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl/ oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.

Honorowy Patronat nad konkursem w Regionie Podlaskim sprawuje  Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Białostocki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W imieniu Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
dr Agnieszka Stocka

Regionalny Komitet Organizacyjny
Międzynarodowego Konkursu
Matematyka Bez Granic
Region Podlaski

Instytut Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok