Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Skład
  1. dr hab. Luba Uba, prof. UwB
  2. dr inż. Urszula Citko
  3. dr Jarosław Kotowicz
  4. dr Małgorzata Prażmowska
  5. dr Anna Rybak
  6. dr Mariusz Żynel
  7. mgr inż. Eugenia Mironowicz
  8. mgr Andrzej Stasiewicz
Współpracownicy
Pokoje 1038, 3023, 3027, 3038, 3039, 3040
Telefony 85 738 - 8294, 8297, 8324, 8338, 8341, 8342