Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Skład
  1. dr hab. Luba Uba
  2. dr Jarosław Kotowicz
  3. mgr inż. Eugenia Mironowicz
  4. mgr Andrzej Stasiewicz
Współpracownicy
Pokoje 1038, 3038, 3040
Telefony 85 738 - 8324, 8341, 8342