Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego wydziału.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym kampusie.

Misją Uniwersytetu Otwartego jest:
  • zapewnienie różnorodnej oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego regionu,
  • stworzenie oferty edukacji pozaformalnej odpowiadającej zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom ludzi bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie i poglądy,
  • usunięcie barier dostępu do edukacji oraz udostępnienie możliwości zdobywania wiedzy wszystkim zainteresowanym poprzez elastyczne formy kształcenia.

Strona główna Uniwersytetu Otwartego

Coming to Bialystok to study mathematics or informatics with Erasmus+ is a great chance to develop your academic skills and boost your professional career, but also to meet new friends, learn a new language and immerse yourself in a new fascinating culture. The list of mathematics and informatics courses offered to international students is presented below.

Courses in english offered for the academic year 2018-19Courses in english offered for the academic year 2019-20

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Kluby Młodego Odkrywcy

Zdalne odkrywanie matematyki

Kluby Młodego Odkrywcy na Wydziale Matematyki zapraszają do zdalnego odkrywania matematyki.

Więcej...

Zasady korzystania z Biblioteki

Od 26 maja 2020 będzie otwarta czytelnia Biblioteki Wydziału Matematyki, ale z ograniczeniami.

Więcej...

Program stażowy

Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu

Uniwersytet w Białymstoku realizuje projekt w ramach którego organizowane będą płatne staże dla studentów 2-roku studiów 1 stopnia, kierunku matematyka.

Więcej...

Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy

Do 31 maja 2020r. na Wydziale Matematyki UwB trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na przyszły rok akademicki.

Więcej...

Zmiana organizacji roku akademickiego

Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Więcej...

Zajęcia w systemie zdalnym

W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć do 24 maja br. , podjęta została decyzja o obowiązkowej realizacji wszystkich zajęć w trybie zdalnym. 

Więcej...Więcej ogłoszeń...

Granty dla Wydziału

2020-05-19

W konkursie OPUS 18, w panelu  nauki matematyczne, na 13 przyznanych grantów 2 przypadły naszemu Wydziałowi.

Więcej...

E-pomoce od partnerów regionalnych

2020-05-17

Centrum Nauki Kopernik promuje nas i nasze materiały z zakresu odkrywania matematyki w dziale E-pomoce od partnerów regionalnych.

Więcej...

Inspirujemy Kluby Młodego Odkrywcy z całego kraju do odkrywania matematyki

2020-05-08

Materiały, na podstawie których na naszym Wydziale prowadzimy zajęcia Klubów Młodego Odkrywcy My, tropiciele matematyki i My, matematycy znalazły się na stronie głównej KMO.

Więcej...Więcej wydarzeń...