Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Co się działo

Otwarcie Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Dnia 26 listopada 2015 roku odbyło się otwarcie Centrum. W obecności nauczycieli i zaproszonych gości została przeprowadzona lekcja otwarta na temat Warunek prostopadłości prostych. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy Ie z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Jednym z jej celów było zaprezentowanie wykorzystania metod i środków dydaktycznych inspirujących uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej.

Wizyta uczniów z Sokołowa Podlaskiego

W listopadzie 2015 odwiedzili nas uczniowie z klas matematycznych Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie Czytaj Szekspira i ucz się myślenia matematycznego.

Wizyta uczniów z Łomży

W grudniu 2015 odwiedzili nas uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie Różne światy geometryczne.

Uczniowie odkrywają tajniki geometrii sferycznej

13 grudnia 2016 roku odwiedzili nas uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych odkrywaniu własności figur geometrycznych na powierzchni zakrzywionej. Przekonali się, że posługując się globusem można uczyć się matematyki, a konstrukcje geometryczne można wykonywać nie tylko na płaszczyźnie. Właśnie wykonując takie konstrukcje i dokonując odpowiednich pomiarów odkryli, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie sferycznym nie jest równa 180 stopni. Na globusie odkryli trójkąt o trzech kątach prostych, a na pomarańczy - dwukąt! Pani Sylwia Grala, ich nauczycielka matematyki, tak skomentowała zajęcia: "Uczniowie wspominali i jeszcze dzisiaj opowiadali, jakich odkryć dokonali na kreatywnej lekcji. Posługiwali się nawet właściwą terminologią. Myślę, że lekcja niektórych uczniów bardzo pozytywnie zainspirowała."

Geometria na powierzchni kuli i GeoGebra

Dnia 18 stycznia 2017 roku Wydział Matematyki i Informatyki odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Dzieci uczestniczyły w dwóch formach zajęć: warsztatach z zakresu geometrii na powierzchni kuli prowadzonych przez dr Annę Rybak i zajęciach komputerowych z programem GeoGebra prowadzonych przez dr Agnieszkę Tereszkiewicz.

Międzynarodowa olimpiada i konkurs matematyczny

Dnia 18 lutego 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się II etap Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego. W etapie tym wzięli udział uczniowie ze szkół województwa podlaskiego i mazowieckiego zakwalifikowani w oparciu o wyniki etapu internetowego. Finał Konkursu i Olimpiady odbędzie się 18 marca 2017 w Brześciu na Białorusi, na Brzeskim Państwowym Uniwersytecie im. Aleksandra Puszkina.