Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Co się działo

Otwarcie Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Dnia 26 listopada 2015 roku odbyło się otwarcie Centrum. W obecności nauczycieli i zaproszonych gości została przeprowadzona lekcja otwarta na temat Warunek prostopadłości prostych. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy Ie z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Jednym z jej celów było zaprezentowanie wykorzystania metod i środków dydaktycznych inspirujących uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej.

Wizyta uczniów z Sokołowa Podlaskiego

W listopadzie 2015 odwiedzili nas uczniowie z klas matematycznych Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie Czytaj Szekspira i ucz się myślenia matematycznego.

Wizyta uczniów z Łomży

W grudniu 2015 odwiedzili nas uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie Różne światy geometryczne.

Uczniowie odkrywają tajniki geometrii sferycznej

13 grudnia 2016 roku odwiedzili nas uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych odkrywaniu własności figur geometrycznych na powierzchni zakrzywionej. Przekonali się, że posługując się globusem można uczyć się matematyki, a konstrukcje geometryczne można wykonywać nie tylko na płaszczyźnie. Właśnie wykonując takie konstrukcje i dokonując odpowiednich pomiarów odkryli, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie sferycznym nie jest równa 180 stopni. Na globusie odkryli trójkąt o trzech kątach prostych, a na pomarańczy - dwukąt! Pani Sylwia Grala, ich nauczycielka matematyki, tak skomentowała zajęcia: "Uczniowie wspominali i jeszcze dzisiaj opowiadali, jakich odkryć dokonali na kreatywnej lekcji. Posługiwali się nawet właściwą terminologią. Myślę, że lekcja niektórych uczniów bardzo pozytywnie zainspirowała."

Geometria na powierzchni kuli i GeoGebra

Dnia 18 stycznia 2017 roku Wydział Matematyki i Informatyki odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Dzieci uczestniczyły w dwóch formach zajęć: warsztatach z zakresu geometrii na powierzchni kuli prowadzonych przez dr Annę Rybak i zajęciach komputerowych z programem GeoGebra prowadzonych przez dr Agnieszkę Tereszkiewicz.

Międzynarodowa olimpiada i konkurs matematyczny

Dnia 18 lutego 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się II etap Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiego Konkursu Matematycznego. W etapie tym wzięli udział uczniowie ze szkół województwa podlaskiego i mazowieckiego zakwalifikowani w oparciu o wyniki etapu internetowego. Finał Konkursu i Olimpiady odbędzie się 18 marca 2017 w Brześciu na Białorusi, na Brzeskim Państwowym Uniwersytecie im. Aleksandra Puszkina.

Dzień liczby Pi

14 marca 2017 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Klasy pierwsze wzięły udział w podchodach matematycznych, które zostały zorganizowane przy współudziale dr Agnieszki Teraszkiewicz.

Na auli szkolnej mgr Mateusz Woronowicz wygłosił wykład O ułamkach zwykłych z niezwykłej perspektywy algebry abstrakcyjnej.

Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz ciast ozdobionych liczbą Pi, upieczonych przez uczniów, z którego dochód został przeznaczony na cel charytatywny.

Finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

Dnia 18 marca 2017 roku w Brześciu na Białorusi odbył się finał Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko Polskiego Konkursu Matematycznego. Organizatorami Olimpiady i Konkursu są Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina w Brześciu.

Do finału zakwalifikowały się ze strony polskiej cztery osoby: jedna uczennica I LO w Białymstoku i troje uczniów z I LO w Sokołowie Podlaskim. Wszyscy wrócili z dyplomami. Pierwsze miejsce zajął Piotr Mazurek z I LO w Sokołowie Podlaskim, drugie - Jakub Derlicki z I LO w Sokołowie Podlaskim, trzecie - ex aequo Aleksandra Sobieska z I LO w Sokołowie Podlaskim i Magdalena Nowik z I LO w Białymstoku.

W tym samym czasie miał miejsce także finał Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Ze strony polskiej zakwalifikowało się do niego trzech uczniów z białostockich liceów ogólnokształcących - I LO, II LO oraz III LO. Najlepsi okazali się uczniowie z Białorusi. Spośród polskich uczestników dwóch zajęło ex aequo trzecie miejsce - to Damian Werpachowski z II LO w Białymstoku i Jakub Trzcinka z III LO w Białymstoku.

Ogółem w etapie finałowym zawodów brało udział siedmioro uczniów z Polski, ośmioro z Białorusi i dwanaścioro z Ukrainy - przy czym uczniowie ukraińscy odbywali go w Odessie. Dla uczniów polskich i białoruskich wspólne zawody matematyczne wraz z towarzyszącym programem turystyczno-krajoznawczym były okazją do nawiązania nowych znajomości i rozszerzenia wiedzy o regionach, w których mieszkają.

Czy linia prosta jest zawsze prosta?

Dnia 8 maja 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki gościło ponad siedemdziesięcioro gimnazjalistów z Hajnówki. Młodzież uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dr Annę Rybak Czy linia prosta jest zawsze prosta? Podczas wykładu wzbogaconego dyskusją uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawami geoemtrii na powierzchniach zakrzywionych.

Real Maths Talk

Dnia 12 października 2017 roku na Wydziąc projekt Real Maths Talk, którego koordynatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Nauczycielom zagranicznym towarzyszyli nauczyciele matematyki z IV LO. Podczas spotkania dr Anna Rybak zaprezentowała działalność Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki oraz wygłosiła wykład "How to inspire students to discover mathematical knowledge (based on the experiences of Centre for Creative Learning of Mathematics at The University of Białystok)".