Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki

Olimpiada

W poprzednich latach prowadziliśmy Olimpiadę Matematyczną i Konkurs Matematyczny dla uczniów z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. W bieżącym roku szkolnym 2017/18 prowadzimy następną edycję obu rodzajów zawodów. Miło jest nam poinformować, że zainteresowanie przedsięwzięciem wyraziły następne kraje, więc dla zwięzłości zmieniamy nazwy na: Olimpiada Matematyczna Pogranicza i Konkurs Matematyczny Pogranicza (chociaż nowe kraje leżą już poza Pograniczem). Organizatorami tradycyjnie są Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu na Białorusi.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym:

 1. Zawody prowadzimy na dwóch poziomach: olimpijskim i konkursowym. Różnicujemy poziom, aby każdy chętny uczestnik mógł czuć się komfortowo w wybranej przez siebie kategorii. Tak więc miejsce w zawodach znajdzie dla siebie każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który jest zainteresowany matematyką. Pamiętajmy jednak, że można startować tylko na jednym poziomie zawodów: w konkursie lub olimpiadzie.
 2. Zawody odbędą się w trzech etapach:
  • pierwszy etap - internetowy - właśnie zaczynamy. Polega on na rozwiązaniu zadań umieszczonych na stronie http://matinf.uwb.edu.pl/pl/ckum.php?s=e i przysłaniu rozwiązań (mogą to być skany lub zdjęcia rozwiązań napisanych na kartkach - czytelne!) na adres: konkursmat2017@ii.uwb.edu.pl. Rozwiązania powinny być opatrzone informacją o poziomie (konkurs czy olimpiada) oraz nazwiskiem i imieniem autora/autorki ze wskazaniem szkoły, w której autor/autorka uczy się oraz nazwiskiem i imieniem nauczyciela, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z zawodami.
  • drugi etap - rozwiązywanie zadań w trybie stacjonarnym w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1M,
  • trzeci etap - finałowy - laureaci etapu drugiego ze wszystkich państw biorących udział w zawodach spotkają się ponownie na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbędzie się finał konkursu i olimpiady oraz imprezy towarzyszące.

Harmonogram zawodów

 • etap pierwszy: od 25 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku
 • etap drugi: 17 lutego 2018 roku
 • etap trzeci: 24 marca 2018 roku
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i życzymy powodzenia!

Do pobrania