Nauka

Ogłoszenia

Brak aktualnych ogłoszeń.Wygasłe ogłoszenia...

Wydarzenia

Brak aktualnych wydarzeń.Minione wydarzenia...

Seminaria Instytutu Matematyki

 • Addytywne grupy pierścieni łącznych
  mgr Mateusz Woronowicz
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048, 2018-02-21 godz. 14:15
 • Integracja rynków finansowych
  dr Elżbieta Majewska
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048, 2018-02-28 godz. 14:15
 • Analiza wybranych równań różniczkowych ułamkowego rzędu z pochodną Katugampola
  mgr Barbara Łupińska
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048, 2018-03-07 godz. 14:15

Seminaria zakładowe

Ostatnio wydane publikacje

 1. K. Pąk, D. Tomaszuk
  Reducing Vertices in Property Graphs
  PLoS ONE 13 (2018), no. (2), 1-25, (e0191917).
  DOI10.1371/journal.pone.0191917
 2. M. L. Chodkiewicz, Sz. Migacz, W. Rudnicki, A. Makal, J. A. Kalinowski, N. W. Moriarty, R. W. Grosse-Kunstleved, P. Anfonine, P. D. Adams, P. M. Dominiak
  DiSCaMB: a software library for aspherical atom model X-ray scattering factors calculations with CPU and GPU
  J. Appl. Cryst. 51 (2018), part 1, 193-199.
  DOI10.1107/S1600576717015825
 3. B. Kwaśniewski, R. Meyer
  Aperiodicity, topological freeness and pure outerness: from group actions to Fell bundles
  Studia Math. 241 (2018), 257-302.
  DOI10.4064/sm8762-5-2017
 4. J. Diblik, M. Galewski, M. Koniorczyk, E. Schmeidel
  An application of diffeomorphism theorem to Volterra integral operator
  Differential and Integral Equations 31 (2018), no. 7-8, 621-642.
 5. T. Odzijewicz, B. Łupińska
  A Lyapunov-type inequality with the Katugampola fractional derivative
  Math. Methods Appl. Sci. (2018), (on-line first).
  DOI10.1002/mma.4782
 6. K. Mackenzie, A. Odzijewicz, A. Sliżewska
  Poisson geometry related to Atiyah sequences
  SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 14 (2018), 1-29, (article identifier 005).
  DOI10.3842/SIGMA.2018.005
 7. E. Majewska, J. Olbrys
  The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets: a Dynamic Principal Component Approach
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 20 (2017), no. 4, 45-63.
  DOI10.1515/cer-2017-0027
 8. T. Czyżycki
  Nieskończone symetrie i ich zastosowania
  Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (26-28 kwietnia 2012)., Apr. 26-28, 2012, (M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Suleja Ed(s).), Interdyscyplinaria , (publ. by) Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017, pp. 28-43.
 9. V. N. Antonov, L.V. Bekenov, M. S. Uba, A. Ernst
  Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in Mn-doped topological insulators Bi2Se3 and Bi2Te3
  Phys. Rev. B 96 (2017), no. 22, 1-12, (article identifier 224434).
  DOI10.1103/PhysRevB.96.224434
 10. L. Uba, M. S. Uba, V.N. Antonov
  Magneto-optical spectroscopy of noble metals.
  Phys. Rev. B 96 (2017), no. 23, 1-11, (article indentifier 235132).
  DOI10.1103/PhysRevB.96.235132
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .