Nauka

Ogłoszenia

Brak aktualnych ogłoszeń.Wygasłe ogłoszenia...

Wydarzenia

Brak aktualnych wydarzeń.Minione wydarzenia...

Ostatnio wydane publikacje

 1. K. Petelczyc, M. Żynel
  The complement of a subspace in a classical polar space
  Ars Mathem. Contemp. 17 (2019), no. 2, 447-454.
  DOI10.26493/1855-3974.1917.ea5
 2. J. Diblík, I. Dzhalladova, M. Růžičková
  A Dynamical System with Random Parameters as a Mathematical Model of Real Phenomena
  Symmetry 11(11) (2019), no. 1338, 14 pages.
  DOI10.3390/sym11111338
 3. T. Brzeziński, W. Szymański
  The Quantum Flag Manifold SUq(3)/T2 as an Example of a Noncommutative Sphere Bundle
  Indiana Univ. Math. J. (2019), (on-line first, Miejsce publikacji: Indiana University Mathematics Journal (https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa52508#details)).
 4. T. Brzeziński
  Trusses: Paragons, ideals and modules
  J. Pure Appl. Algebra (2019), (on-line first).
  DOI10.1016/j.jpaa.2019.106258
 5. A. Polewko-Klim, W. Lesiński, K. Mnich, R. Piliszek, B. Sapiński, W. Rudnicki
  Robust Machine Learning protocol with estimation of biases
  PP-RAI' 2019, Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, 16-18.10.2019 Wrocław, Poland, Conference Proceedings, 16-18.10.2019, (Paweł Ksieniewicz, Paweł Zyblewski Ed(s).), (publ. by) Department of Systems and Computer Networks, Faculty ofElectronics, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, 2019, pp. 323-326, (K. Mnich afiliuje na Computational Center, University of Białystok.).
 6. K. Mnich, W. Rudnicki, R. Piliszek
  MDFS – a statistical filter for multivariate interactions
  PP-RAI' 2019, Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, 16-18.10.2019 Wrocław, Poland, Conference Proceedings, 16-18.10.2019, (Paweł Ksieniewicz, Paweł Zyblewski Ed(s).), (publ. by) Department of Systems and Computer Networks, Faculty ofElectronics, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, 2019, pp. 311-314.
 7. W. Lesiński, A. Golińska, K. Mnich, W. Rudnicki
  Prediction of Drug-induced Liver Injury using different integration techniques
  PP-RAI' 2019, Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, 16-18.10.2019 Wrocław, Poland, Conference Proceedings, 16-18.10.2019, (Paweł Ksieniewicz, Paweł Zyblewski Ed(s).), (publ. by) Department of Systems and Computer Networks, Faculty ofElectronics, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, 2019, pp. 316-318.
 8. R. Angles, H. Thakkar, D. Tomaszuk
  RDF and Property Graphs Interoperability: Status and Issues
  Alberto Mendelzon Workshop on Foundations of Data Management 2019., Proceedings of the 13th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management (AMW 2019), Asunción, Paragua, June 3-7, 2019, CEUR Workshop Proceedings vol. 2369, (publ. by) RWTH Aachen University, 2019, pp. 1-11.
 9. Anna Rybak
  Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu matematycznym - na co warto zwrócić uwagę?
  Szkoła w dobie aplikacji, (E. Pobiega, K. Pobiega, K. Winkowska-Nowak et al. Ed(s).), (publ. by) Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, Warszawa, 2019, pp. 4-13, (Publikacja afiliowana na: Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki i Informatykii, Uniwersytet w Białymstoku.).
 10. Sz. Migacz, K Mnich, R. Piliszek, A. Polewko-Klim, W. Rudnicki, A. Sułecki, P. Tabaszewski
  MDFS: MultiDimensional Feature Selection in R
  R Journal 11 (2019), no. 1, 2073-4859.
  DOI10.32614/RJ-2019-019
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .