Nauka

Badania o charakterze unikatowym/kluczowym

 • Aplikacje mechanizmu maksymalizacji natężenia zysku w zagadnieniach transferu informacji.
  (dr M. Makowski, prof. dr hab. E. W. Piotrowski)
 • Intranzytywne efekty racjonalnych strategii gier w warunkach równowagi.
  (dr M. Makowski, prof. dr hab. E. W. Piotrowski)
 • Rozwój efektywnych algorytmów identyfikacji ważnych zmiennych w układach opisywanych wielką liczbą zmiennych oraz zastosowanie tych algorytmów do analizy wielkich zbiorów danych ze szczególnym uwzględnieniem danych biomedycznych.
  (dr hab. W. R. Rudnicki wraz ze współpracownikami z Zakładu Bioinformatyki)
 • Rozwój systemu Mizar służącego do komputerowej formalizacji i weryfikacji wiedzy matematycznej.
  (Zakład Programowania i Metod Formalnych Instytutu Informatyki UwB)