Nauka

Ogłoszenia

Brak aktualnych ogłoszeń.Wygasłe ogłoszenia...

Wydarzenia

Brak aktualnych wydarzeń.Minione wydarzenia...

Seminarium IM

 • Addytywne grupy pierścieni łącznych
  mgr Mateusz Woronowicz
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048, 2018-01-24 godz. 14:15
 • Analiza wybranych równań różniczkowych ułamkowego rzędu z pochodną Katugampola
  mgr Barbara Łupińska
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048, 2018-01-31 godz. 14:15
 • Integracja rynków finansowych
  dr Elżbieta Majewska
  ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048, 2018-02-21 godz. 14:15
Więcej...

Seminaria zakładowe

Ostatnio wydane publikacje

 1. K. Mackenzie, A. Odzijewicz, A. Sliżewska
  Poisson geometry related to Atiyah sequences
  SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 14 (2018), 1-29, (article identifier 005).
  DOI10.3842/SIGMA.2018.005
 2. E. Majewska, J. Olbrys
  The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets: a Dynamic Principal Component Approach
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 20 (2017), no. 4, 45-63.
  DOI10.1515/cer-2017-0027
 3. T. Czyżycki
  Nieskończone symetrie i ich zastosowania
  Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (26-28 kwietnia 2012)., 26-28 Apr. 2012, (M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Suleja Ed(s).), Interdyscyplinaria , (publ. by) Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017, pp. 28-43.
 4. V. N. Antonov, L.V. Bekenov, M. S. Uba, A. Ernst
  Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in Mn-doped topological insulators Bi2Se3 and Bi2Te3
  Phys. Rev. B 96 (2017), no. 22, 1-12, (article identifier 224434).
  DOI10.1103/PhysRevB.96.224434
 5. L. Uba, M. S. Uba, V.N. Antonov
  Magneto-optical spectroscopy of noble metals.
  Phys. Rev. B 96 (2017), no. 23, 1-11, (article indentifier 235132).
  DOI10.1103/PhysRevB.96.235132
 6. E. Majewska, J. Olbryś
  Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 financial crisis: Contagion or integration effects?
  Argumenta Oeconomica (2017), no. 2(39), 263-278.
  DOI10.15611/aoe.2017.2.11
 7. K. Petelczyc, M. Żynel
  Geometry on the lines of spine spaces
  Aequationes Math. (2017), (on-line first).
  DOI10.1007/s00010-017-0523-6
 8. A. Antonevich, A.N. Buzulutskaya (Glaz)
  Almost-Periodic Algebras and Their Automorphisms
  Mat. Zametki 102 (2017), no. 5, 657-672, (in Russian).
  DOI10.4213/mzm11738
 9. M. L. Chodkiewicz, Sz. Migacz, W. Rudnicki, A. Makal, J. A. Kalinowski, N. W. Moriarty, R. W. Grosse-Kunstleved, P. Anfonine, P. D. Adams, P. M. Dominiak
  DiSCaMB: a software library for aspherical atom model X-ray scattering factors calculations with CPU and GPU
  J. Appl. Cryst. (2018), (on-line first).
  DOI10.1107/S16000576717015825
 10. E. Majewska, J. Olbrys
  Asymmetry Effects in Volatility on the Major European Stock Markets: The EGARCH /based Approach
  Quantitative Finance and Economics (2017), no. 1(4), 411-427.
  DOI10.3934/QFE.2017.4.411
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .