Nauka

Udział w konferencjach

 1. G. Bancerek, A. Naumowicz, J. Urban
  System Description: XSL-based Translator of Mizar to LaTeX
  Członkowie Komitetu Organizacyjnego na
  11th Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM 2018), Hagenberg, Austria, 2018, Aug 13-17
  Research Institute for Symbolic Computation (RISC) (org.)
  (track: Systems and Demos)
 2. A. Bołtuć
  Shape Identification and Optimization in Elastoplastic Boundary Value Problems Using Parametric Integral Equation System (PIES) and Particle Swarm Optimization (PSO)
  13th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XIII), New York, USA, 2018, Jul 22-27
 3. A. Bołtuć, M. Kapturczak, E. Zieniuk*
  The Strategy for Modelling and Solving Uncertainly Defined Boundary Value Problems
  13th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XIII), New York, USA, 2018, Jul 22-27
 4. T. Brzeziński
  Twisted reality of spectral triples (invited talk)
  Bayrischzell Workshop 2018; On Noncommutativity and Physics: Hopf algebras in Noncommutative Geometry, Bayrischzell, Germany, 2018, Apr 20-23
 5. R. Cogheto, A. Grabowski
  Translating classical geomet ry handbook into Mizar
  XIII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, Hołny Mejera, Polska, 2018, Sep 5-8
  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wydział Informatyki PB; Instytut Informatyki UwB,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (org.)
  (Planowany udział)
 6. T. Czyżycki
  Discretization of differential equations via Weyl groups.
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2018, Jan 22-26
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 7. T. Czyżycki
  Generating functions of generalized Chebyshev polynomials
  V Conference in Decin: Symmetries of Discrete Systems and Processes, Decin, Czech Republic, 2018, Jul 14-21
  Czech Technical University (org.)
  (Planowany udział)
 8. A. Dobrogowska
  Factorization method and general second order linear difference equation
  International Conference in Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems, NABVP 2018, Santiago de Compostella, Spain, 2018, Sep 4-7
  The Group of Nonlinear Differential Equations at the University of Santiago e Compostela (org.)
  (Planowany udział)
 9. T. Goliński
  Queer Poisson brackets on Banach manifolds
  XXXVII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2018, Jul 1-7
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
 10. A. Grabowski
  Automatic Comparative Study of Rough Approximations
  The 27th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2018), Berlin, Germany, 2018, Sep 24-26
  Warsaw University, Institut für Informatik, Humboldt Universität zu Berlin (org.)
  (Planowany udział)
 11. A. Grabowski, A. Korniłowicz
  Członkowie Komitetu Organizacyjnego na
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2018, Poznań, Poland, 2018, Sep 9-12
  IEEE, PTI, UAM (org.)
  (sekcja AIRIM'18, https://www.fedcsis.org/2018/airim)
 12. M. Hryniewicka
  On some generalizations of the reversibility in nonunital rings
  The International Symposium NTRM 2018 New Trends in Rings and Modules I, Turkey, Gebze , 2018, Jun 20-24
  Gebze Technical University (org.)
 13. I. Ivanov, A. Korniłowicz*, M. Nikitchenko
  Weryfikacja programów sekwencyjnych z wykorzystaniem reguł Hoarea z predykatami częściowymi
  XIII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, Hołny Mejera, Polska, 2018, Sep 5-8
  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wydział Informatyki PB; Instytut Informatyki UwB,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (org.)
 14. G. Jakimowicz
  Tangent lifts of bi-Hamiltonian structures
  XXth International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgary, 2018, Jun 2-7
  Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (org.)
 15. P. Jamroz, E. Majewska
  Integration Measures Based on Principal Component Analysis: Example of Eurozone Stock Markets
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2018), Warsaw, Poland, 2018, Jul 5-7
  SGH Warsaw School of Economics (org.)
 16. C. Kaliszyk, K. Pąk*
  Isabelle Import Infrastructure for the Mizar Mathematical Library
  11th Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM 2018), Hagenberg, Austria, 2018, Aug 13-17
  Research Institute for Symbolic Computation (RISC) (org.)
  (MKM track)
 17. C. Kaliszyk, K. Pąk
  Mizar in Isabelle for Formal Abstracts
  3rd Conference on Artificial Intelligence and Theorem Proving, AITP 2018, Aussois, France, 2018, Mar 25-30
  University of Innsbruck (org.)
 18. M. Kapturczak
  Verification of IPIES Solutions on Examples of Uncertainly Defined Boundary Value Problems Modeled by Laplace's Equation
  16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2018, Rhodes, Greece, 2018, Sep 13-18
  REGALSCOPE LIMITED 1 Pallados Street, PC 8046, Paphos, CYPRUS (org.)
  (Planowany udział)
 19. M. Kapturczak, A. Kużelewski*, E. Zieniuk
  Fast PIES In Solving 2D Boundary Value Problems Described by Laplace's Equation (poster)
  International Conference on Computational Science (ICCS 2018), Wuxi, China, 2018, Jun 11-13
 20. B. Kwaśniewski
  Cuntz-Krieger uniqueness theorem for Cuntz-Pimsner algebra
  XXXVII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2018, Jul 1-7
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
 21. B. Kwaśniewski
  Nica-Toeplitz algebras associated with right tensor C*-precategories over right LCM semigroups
  18th Workshop: Noncommutative Probability, Operators Algebras, Random Matrices and Related Topics, with Applications, Będlewo, Poland, 2018, Jul 15-21
  IM PAN, Mathematical Institute of the University of Wroclaw, Faculty of Pure and Applied Mathematics of the Wroclaw University  (org.)
 22. B. Kwaśniewski
  Topological freeness for C*-correspondences
  Cuntz-Pimsner Cross-Pollination, Leiden, Netherlands, 2018, Jun 25-29
  Lorentz Center (org.)
 23. W. Lesiński, A. Polewko-Klim
  Supercomputing Frontiers Europe 2018, Warszawa, Polska, 2018, Mar 12-15
  Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw (ICM)  (org.)
 24. E. Majewska
  Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, Poland, 2018, Sep 17-19
  Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału NAuk Ekonomicznych i Zarządzania US. (org.)
  (Planowany udział)
 25. A. Naumowicz
  EUTypes 2018 Working Meeting, Nijmegen, Netherlands, 2018, Jan 22-24
  Radboud University (org.)
 26. A. Naumowicz
  System Mizar w dyskusjach poświęconych FOM (foundations of mathematics)
  XIII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, Hołny Mejera, Polska, 2018, Sep 5-8
  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wydział Informatyki PB; Instytut Informatyki UwB,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (org.)
  (Planowany udział)
 27. A. Odzijewicz
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2018, Jan 22-26
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 28. A. Odzijewicz
  A perturbed n-dimensional Kepler system through the nilpotent adjoint orbits
  XXth International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgary, 2018, Jun 2-7
  Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (org.)
  (member of the standing committee of the conference)
 29. A. Odzijewicz
  Connections on a principal G-bundle and related symplectic structures
  Dynamic in Siberia, Novosibirsk State University, 2018, Feb 26 - Mar 1
  Sobolev Institute of Mathematics of Russian Academy of Sciences  (org.)
 30. U. Ostaszewska
  Bounded nonoscillatory solutions of system of dynamic equaitons with neutral term on time scales
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
 31. U. Ostaszewska
  Existence of bounded nonoscillatory solutions of system of dynamic equations with neutral term on time scales
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 32. K. Petelczyc
  Semiaffine polar spaces
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 33. K. Petelczyc*, M. Żynel
  Dopełnienie podprzestrzeni w przestrzeni biegunowej
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 34. K. Prażmowski
  Configurations representing a skew perspective
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 35. K. Prażmowski
  Konfiguracje reprezentujące skośną perspektywę
  Przewodniczący sesji na
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 36. K. Pryszczepko
  On a certain commutativity theorem for rings
  The International Symposium NTRM 2018 New Trends in Rings and Modules I, Turkey, Gebze , 2018, Jun 20-24
  Gebze Technical University (org.)
 37. K. Pąk
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2018, Poznań, Poland, 2018, Sep 9-12
  IEEE, PTI, UAM (org.)
  (Planowany udział; sekcja AIRIM'18, https://www.fedcsis.org/2018/airim)
 38. K. Pąk
  Isabelle/Mizar Project (MIsal) State of the Art and Beyond
  XIII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, Hołny Mejera, Polska, 2018, Sep 5-8
  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wydział Informatyki PB; Instytut Informatyki UwB,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (org.)
  (Planowany udział)
 39. K. Pąk
  Progress in the Formalization of Matiyasevich's theorem in the Mizar system
  11th Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM 2018), Hagenberg, Austria, 2018, Aug 13-17
  Research Institute for Symbolic Computation (RISC) (org.)
  (FMM track)
 40. W. Półjanowicz
  Propozycja zaj ęć blended learning dla studentów Wydzia ł u Ekonomiczno- Informatycznego w Wilnie (Litwa) z przedmiotu „Architektura systemów komputerowych"
  XIII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, Hołny Mejera, Polska, 2018, Sep 5-8
  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wydział Informatyki PB; Instytut Informatyki UwB,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (org.)
  (Planowany udział)
 41. M. Růžičková
  On a Method of Considering Models of Security of Communication Networks
  MITAV 2018, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences, Brno, Czech Rep., 2018, Jun 14-15
  Union of Czech Mathematicians and Physicists (org.)
  (Planowany udział)
 42. E. Schmeidel
  Członek Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący sesji na
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 43. E. Schmeidel
  Forum SciVal Polska 2018, Warszawa, Poland, 2018, May 9
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (org.)
 44. E. Schmeidel
  Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki, Polska, Warszawa, 2018, Jun 8-9
  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (org.)
 45. E. Schmeidel
  Consensus of a leader-following problem (invited talk)
  Przewodniczący sesji na
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
 46. E. Schmeidel
  Leader-following problem on times scales (invited talk)
  Przewodniczący sesji na
  Veszprém Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Veszprém, Hungary, 2018, Jul 1-5
  University of Pannonia and Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Veszprém (org.)
 47. A. Sliżewska
  Symmetries of the space of connections on a principal G-bundle and related symplectic structures
  XXth International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgary, 2018, Jun 2-7
  Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (org.)
 48. M. Szajewska
  Reduction of orbits of finite Coxeter group of noncrystallographic type
  32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Prague, Czech Republik, 2018, Jul 9-13
 49. Ł. Szeremeta
  14th Reasoning Web Summer School, (a part of) Luxembourg Logic for AI Summit: LuxLogAI2018, Luxembourg, 2018, Sep 22-26
  (Planowany udział)
 50. Ł. Szeremeta
  Named Property Graphs
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2018, Poznań, Poland, 2018, Sep 9-12
  IEEE, PTI, UAM (org.)
  (Planowany udział; sekcja ASIR'18 https://fedcsis.org/2018/asir)
 51. D. Tomaszuk
  Inference rules for OWL-P in N3Logic
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2018, Poznań, Poland, 2018, Sep 9-12
  IEEE, PTI, UAM (org.)
  (Planowany udział; sekcja AIRIM'18, https://www.fedcsis.org/2018/airim)
 52. K. Wojciechowicz
  Deformation of algebroid bracket of differential forms and Poisson manifold
  32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Prague, Czech Republik, 2018, Jul 9-13
 53. K. Wojciechowicz
  Deformation of algebroid bracket of differential forms and Poisson manifold (poster)
  XXXVII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2018, Jul 1-7
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
 54. K. Zajkowski
  O oszacowaniach Bernsteinowskiego typu dla chaosów w wektorach losowych o zależnych współrzędnych
  XV Konferencja z Probabilistyki, Będlewo, Poland, 2018, May 21-25
  IM PAN (org.)
 55. M. Zdanowicz
  Asymptotically periodic solution to a system of nonlinear neutral difference equations
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 56. M. Zdanowicz
  Existence of the asymptotically periodic solution of system of nonlinear neutral difference equations
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
 57. E. Zieniuk
  Interval NURBS Curves In Modelling Uncertainly Defined Boundary Shape in Interval PIES Method
  16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2018, Rhodes, Greece, 2018, Sep 13-18
  REGALSCOPE LIMITED 1 Pallados Street, PC 8046, Paphos, CYPRUS (org.)
  (Planowany udział)
 58. E. Zieniuk
  Modification of Interval Arithmetic for Modelling and Solving Uncertainly Defined Problems by Interval Parametric Integral Equations System
  International Conference on Computational Science (ICCS 2018), Wuxi, China, 2018, Jun 11-13
 59. K. Żukowska
  Bi-Hamiltonian structures and tangent lifts of Poisson structures
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2018, Jan 22-26
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .