Nauka

Publikacje

  1. K. Pryszczepko
    The classification of fully filial torsion-free rings
    Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin (2020), (to appear).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .