Oferta edukacyjna

Nieskończoność - jak ją rozumieć

Spotkanie ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników o pojęciu i rodzajach nieskończoności, jej zaskakujących i pięknych własnościach i konsekwencjach. W trakcie spotkania przedyskutowane zostaną możliwości radzenia sobie z nieskończonością, jakie m.in. podpowiada matematyka.

Zajęcia prowadzi dr Tomasz Czyżycki

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: kotowicz@math.uwb.edu.pl