Ogłoszenie
Nieaktualne

Stypendia doktorskie

Absolwenci kierunku Matematyka WMiI UwB!

Absolwenci, którzy ukończyli studia w latach 2017 lub 2016 z oceną co najmniej 4.5, mają możliwość ubiegania się o dwa stypendia doktorskie w wysokości ok. 2048 euro miesięcznie na okres 3 lat. Zakwalifikowane osoby będą pracować naukowo w Klagenfurcie w Austrii, a uzyskany dorobek naukowy powinien zostać uwieńczony doktoratem uzyskanym na
Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Wystarczy komunikatywna znajomość języka angielskiego (nie ma wymagań dotyczących certyfikatów).

Termin składania wniosków: 28 lutego 2018 r.

Informacji udziela Ewa Schmeidel (eschmeidel@math.uwb.edu.pl).

Ogłoszenie zamieszczone: 2017-12-09 18:40, ważne od: 2017-12-09 do: 2018-02-28.
Więcej ogłoszeń...