dr hab. Krzysztof Prażmowski

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Podstaw Geometrii
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 3025
Telefon 85 738 8296
Adres e-mail krzypraz@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • czwartek 8:15 - 9:45
Zainteresowania naukowe

Słabe geometrie afiniczne i afiniczno-metryczne. Przestrzenie jeżowe i przestrzenie Grassmanna. Adjacencje i ortoadjacencje w przestrzeniach afiniczno-metrycznych i rzutowo-metrycznych. Teorio grupowe formalizacje geometrii.

Pełnione funkcje
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Dziekan
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2019-10-01 - : Rada Wydziału
  • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali) (Przewodniczący)
  • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Matematyka
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału (Przewodniczący)