dr Małgorzata Prażmowska

Instytut jednostka międzyinstytutowa
Zakład Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Stanowisko adiunkt
Pokój 3027
Telefon 85 738 8297
Adres e-mail malgpraz@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 14:00 - 15:30
Zainteresowania naukowe

Kombinatoryka, geometrie skończone oraz konfiguracje. Geometria rzutowa, afiniczna i Euklidesowa. Geometria quasihiperboliczna.

Praca zawodowa
  • 1982 - 2012: , Zakład Podstaw Geometrii, Instytut Matematyki