dr Jarosław Kotowicz

Institute interinstitute unit
Department Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Position starszy wykładowca
Room 3040
Phone 85 738 8342
E-mail address kotowicz [at] math.uwb.edu.pl
Web page http://math.uwb.edu.pl/~kotowicz
Tutorial
 • Monday 12:15 - 13:00
 • Thursday 14:00 - 14:45
Scientific interests

Teoria falek (problemy regularności). Probabilistyka i procesy stochastyczne i ich zastosowania w matematyce finansowej.

Scientific career
 • 1999: phd in: matematyka
  at: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechan
  dissertation: Regularność rozwiązań wielowymiarowej relacji dwuskalowej ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru dwa.
 • 1990: master's degree in: matematyka
  at: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
  thesis: Klasyfikacja algebr Kaca-Moody'ego typu ściśle hiperbolicznego oraz hiperbolicznego
Membership in boards and teams
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
Employment
 • 2008 - : starszy wykładowca,
 • 1999 - 2008: adiunkt,
 • 1990 - 1999: asystent,
Grants
 • 2009 MNiSW Priorytet IV POKL
  Absolwent informatyki lub matematyki specjalista na rynku pracy (kordynator projektu)
  # UDA-POKL.04.01.02-00-017/09-00
 • 2002 V Program Ramowy UE
  Tools for Reusable, Integrated, Adaptable Learning - Systems/standrads for Open Learning Using Tested Interoperable Objects and
  # IST-1999-11379 (IST-2001-35447)
Scientific organisation membership
 • członek Stowarzyszenia Użytkowników Mizara