dr Krzysztof Zajkowski

Seminaria

  • Wokół nierówności Hansona-Wrighta
    Instytut Matematyki, 2018-11-21 godz. 14:15