dr Małgorzata Hryniewicka

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Algebry
Stanowisko adiunkt
Pokój 3036
Telefon 85 738 8292
Adres e-mail margitt@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • poniedziałek 16:15 - 17:45
Zainteresowania naukowe

Moje obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół algebr Hopfa, w szczególności działań algebr Hopfa na algebry łączne i ich niezmienników.

Kariera naukowa
 • 2008: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
  rozprawa: Zachowanie się tożsamości wielomianowych przy działaniach punktowych algebr Hopfa na algebry łączne
  promotor: dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. Politechniki Białostockiej
 • 1996: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
  praca: Automorfizmy i różniczkowania algebr Liego
Pełnione funkcje
 • 2019-10-31 - : Kierownik studiów podyplomowych
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
Scientific organisation membership
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne