dr Agnieszka Stocka

Seminaria

  • Niezależne rodziny podgrup maksymalnych w skończonych grupach rozwiązalnych
    Instytut Matematyki, 2018-11-07 godz. 14:15