dr Anna Rybak

Instytut jednostka międzyinstytutowa
Zakład Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3040
Telefon 85 738 8342
Adres e-mail a.rybak@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2016-10-01 - : Pełnomocnik ds. Projektów
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy koordynator ds. XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - : Wydziałowa Rada Konsultacyjna