dr Aneta Polewko-Klim

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Bioinformatyki
Stanowisko adiunkt
Pokój 1043
Telefon 85 738 8326
Adres e-mail anetapol@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2017-11-14 - : Wydziałowy koordynator ds. umiędzynarodowienia i programów studiów w języku angielskim
  • 2016-10-01 - : Reprezentant Wydziału w Radzie Uniwersytetu Otwartego UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-12-06 - 2020-08-31: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2016-12-01 - : Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów
  • 2016-09-26 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału