dr Bartosz Kwaśniewski

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Analizy
Stanowisko adiunkt
Pokój 3019
Telefon 85 738 8317
Adres e-mail bartoszk@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~zaf/kwasniewski
Kariera naukowa
 • 2009: stopień doktora w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Instytut Matematyczny PAN
  rozprawa: Analiza spektralna operatorów generujących nieodwracalne układy dynamiczne
 • 2003: tytuł magistra w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Spektralne i algebraiczne własności operatorów nielokalnych
 • 2002: tytuł licencjata w dziedzinie: Matematyka finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: O istnieniu procesów stochastycznych - Twierdzenie Kołmogorowa
Pełnione funkcje
 • 2017-10-01 - : Kierownik zakładu
 • 2016-01-01 - : Sekretarz zakładu
Granty
 • 2014 Siódmy Program Ramowy (7PR) UE
  Operator algebras and single operators via dynamical properties of dual objects (OperaDynaDual)
  # FP7-PEOPLE-2013-IEF, No. 621724
 • 2011 Narodowe Centrum Nauki
  Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 2011 Narodowe Centrum Nauki
  Struktury C*-algebr zadanych przez relacje, spektralne i ergodyczne własności operatorów generujących układy dynamiczne
  # DEC-2011/01/D/ST1/04112
 • 2009 Sixth Framework Programme of the EU
  TODEQ: Operator Theory methods for Differential Equations
 • 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # N N201 382634