dr Tomasz Czyżycki

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Matematyki Stosowanej
Stanowisko asystent
Pokój 3043
Telefon 85 738 8343
Adres e-mail tomczyz@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 10:15 - 11:45
Pełnione funkcje
  • 2016-10-01 - : Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-12-06 - 2020-08-31: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia