dr inż. Wojciech Lesiński

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Bioinformatyki
Stanowisko asystent
Pokój 2026
Telefon 85 738 8330
Adres e-mail wlesinski@ii.uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2020-08-31: Wydziałowa Komisja Wyborcza
  • 2016-09-26 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka