dr inż. Mariusz Rybnik

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów
Stanowisko adiunkt
Pokój 2026
Telefon 85 738 8330