dr Karol P±k

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Programowania i Metod Formalnych
Stanowisko adiunkt
Pokój 2023
Telefon 85 738 8310