mgr Barbara Łupińska

Seminaria

  • Analiza wybranych równań różniczkowych ułamkowego rzędu z pochodną Katugampola
    Instytut Matematyki, 2018-03-07 godz. 14:15