dr Marta Kapturczak

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Metod Numerycznych
Stanowisko asystent
Pokój 1036
Telefon 85 738 8322
Adres e-mail mkapturczak@ii.uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - : Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia