dr inż. Dominik Tomaszuk

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów
Stanowisko adiunkt
Pokój 2026
Telefon 85 738 8327
Adres e-mail dtomaszuk@ii.uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-26 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Informatyki