dr hab. Witold Rudnicki

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Bioinformatyki
Stanowisko profesor uczelni
Telefon 85 738
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Rada Konsultacyjna (Przewodniczący)
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału