dr hab. Luba Uba

Instytut jednostka międzyinstytutowa
Zakład Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 1038
Telefon 85 738 8324
Adres e-mail ubaluba@uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału