dr hab. Marian Stanisław Uba

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Modelowania Materiałów
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 1039
Telefon 85 738 8320
Adres e-mail uba@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Dyrektor instytutu
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
  • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki (Przewodniczący)
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału