dr hab. Marian Stanisław Uba

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Modelowania Materiałów
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Pokój 1039
Telefon 85 738 8320
Adres e-mail uba@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2016-10-01 - : Dyrektor instytutu
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
  • 2016-09-28 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Informatyki (Przewodniczący)
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału