dr inż. Urszula Citko

Instytut jednostka międzyinstytutowa
Zakład Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3039
Telefon 85 738 8338
Adres e-mail ucitko@ii.uwb.edu.pl