prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Metod Numerycznych
Stanowisko profesor zwyczajny
Pokój 1038
Telefon 85 738 8323
Adres e-mail ezieniuk@ii.uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
  • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
  • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału