dr Jarosław Kotowicz

Jednostka Zakład Bioinformatyki
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3040
Telefon 85 738 8342
Adres e-mail kotowicz@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~kotowicz
Konsultacje
 • poniedziałek 12:15 - 13:00
 • czwartek 14:00 - 14:45
Zainteresowania naukowe

Teoria falek (problemy regularności). Probabilistyka i procesy stochastyczne i ich zastosowania w matematyce finansowej.

Kariera naukowa
 • 1999: stopień doktora w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechan
  rozprawa: Regularność rozwiązań wielowymiarowej relacji dwuskalowej ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru dwa.
 • 1990: tytuł magistra w dziedzinie: matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
  praca: Klasyfikacja algebr Kaca-Moody'ego typu ściśle hiperbolicznego oraz hiperbolicznego
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
Praca zawodowa
 • 2008 - : starszy wykładowca,
 • 1999 - 2008: adiunkt,
 • 1990 - 1999: asystent,
Granty
 • 2009 MNiSW Priorytet IV POKL
  Absolwent informatyki lub matematyki specjalista na rynku pracy (kordynator projektu)
  # UDA-POKL.04.01.02-00-017/09-00
 • 2002 V Program Ramowy UE
  Tools for Reusable, Integrated, Adaptable Learning - Systems/standrads for Open Learning Using Tested Interoperable Objects and
  # IST-1999-11379 (IST-2001-35447)
Scientific organisation membership
 • członek Stowarzyszenia Użytkowników Mizara