dr Adam Naumowicz

Jednostka Zakład Programowania i Metod Formalnych
Stanowisko adiunkt
Pokój 2019
Telefon 85 738 8306
Adres e-mail adamn@math.uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Pełnomocnik ds. promocji
 • 2016-01-01 - : Sekretarz jednostki
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-12-06 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Promocji (Przewodniczący)
 • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału
Granty
 • 2017 Narodowe Centrum Nauki
  Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar
  # DEC-2017/01/X/STG/00012
Scientific organisation membership
 • Stowarzyszenie Użytkowników Mizara
Członkostwo w kolegiach redakcyjnych