dr inż. Andrzej Kużelewski

Jednostka Katedra Metod Numerycznych
Stanowisko adiunkt
Pokój 1036
Telefon 85 738 8322
Adres e-mail akuzel@ii.uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka i ekonometria
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki