dr Aneta Polewko-Klim

Jednostka Zakład Bioinformatyki
Stanowisko adiunkt
Pokój 1043
Telefon 85 738 8326
Adres e-mail anetapol@uwb.edu.pl
Pełnione funkcje
  • 2017-11-14 - 2019-09-30: Wydziałowy koordynator ds. umiędzynarodowienia i programów studiów w języku angielskim
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Reprezentant Wydziału w Radzie Uniwersytetu Otwartego UwB
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-12-06 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
  • 2016-12-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Studentów
  • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału