dr inż. Wojciech Lesiński

Jednostka Zakład Bioinformatyki
Stanowisko asystent
Pokój 2026
Telefon 85 738 8330
Adres e-mail wlesinski@ii.uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Wyborcza
  • 2016-09-26 - 2019-09-30: Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Informatyka