mgr inż. Eugenia Mironowicz

Instytut jednostka międzyinstytutowa
Zakład Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu
Stanowisko wykładowca
Pokój 3038
Telefon 85 738 8341
Adres e-mail mgm@uwb.edu.pl