dr hab. Ewa Schmeidel

Jednostka Zakład Procesów Dyskretnych
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 2035
Telefon 85 738 8336
Adres e-mail eschmeidel@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • środa 10:15 - 12:15
  Konsultacje odbędą się w dniach 20.02, 6.03, 13.03, 4.04, 10.04, 8.05, 15.05, 5.06.2019. Inne terminy umówić emailem.
Pełnione funkcje
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Prodziekan
 • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2018-10-01 - 2019-09-30: Senacka Komisja ds. Nauki
 • 2017-09-14 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół Konsultacyjny ds. Projektów Badawczych NCN, NPHR i NCBR (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja do Oceny Wniosków Składanych Przez Młodych Naukowców o Przyznanie Dotacji na Realizację Zadań Badawczych (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Efektów Realizacji Zadań Badawczych (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Rada Konsultacyjna
 • 2016-09-28 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
Członkostwo w kolegiach redakcyjnych