dr Agnieszka Golińska

Jednostka Zakład Bioinformatyki
Stanowisko adiunkt
Pokój 2024
Telefon 85 738 8327
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Scientific organisation membership
  • Polskie Towarzystwo Biofizyczne PTBF
  • Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne PTBI