dr hab. Witold Rudnicki

Jednostka Zakład Bioinformatyki
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 1035
Telefon 85 738
Adres e-mail w.rudnicki@uwb.edu.pl
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Rada Konsultacyjna (Przewodniczący)
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału