mgr Adrian Jaszczak

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Programowania i Metod Formalnych
Stanowisko asystent
Pokój 2023
Telefon 85 738 8310