dr hab. Marek Parfieniuk

Jednostka Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 2022
Telefon 85 738 8309
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2018-10-09 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Informatyki
  • 2018-10-09 - 2019-09-30: Rada Wydziału